Kolejne wzrosty pojemności floty kontenerowców

Kolejne wzrosty ładowności floty statków kontenerowych.Mimo panującego aktualnie kryzysu transporcie kontenerowym ilość statków bez przerwy się rozszerza. Największe firmy z branży bardzo rywalizują o pierwszą lokatę, a objawia się to w pierwszej kolejności produkowaniem coraz to nowych jednostek. W ciągu obecnego roku na wodach pojawiły się kontenerowce mające łączną ładowność 1.66 miliona jednostek, co stanowi jedenaście procent więcej niż rok temu. W kolejnym roku podaż kontenerowców powinna się kształtować na poziomie dziesięciu procent, jak więc widać dynamika wzrostu jest cały czas na dość wysokim poziomie. Taka sytuacja ma duży wpływ na sytuację wśród armatorów, przyczyniając się do znaczących obniżek cen za przewozy. Dla armatorów nie są to dobre wiadomości, bo stawiają pod dużym znakiem zapytania rentowność wielu połączeń. Kolejnym problemem jest konieczność przestoju zwiększającej się ilości statków przy nabrzeżach portowych, gdyż po prostu nie ma dla nich odpowiedniej ilości zleceń. Tego typu sytuacja w dużej mierze wynika z faktu, że takie inwestycje planowano i rozpoczynano kilka lat temu, i obecnie nastąpiło spiętrzenie nowych statków.

Ważne jest to, że mimo wzrostu całościowej ładowności statków znacznie się zmniejszyła ich liczba. Bierze się to z tego, że z roku na rok wzrastają możliwości transportowe, a co za tym idzie powiększa się wydajność jednostek, które są oddawane. O ile rok temu średnia wielkość statku wynosiła siedem i pół tysiąca, to aktualnie jest to to już ponad osiem. Głównym powodem takiej sytuacji jest coraz bardziej widoczne ograniczenie statków o ładowności 8 tysięcy, których ilość stała się najmniejsza od dwóch dekad. Na dużo niższym poziomie są również rozbiórki jednostek, także tutaj ich ogólna liczba jest dość mała w porównaniu z wcześniej. W szczególności niski poziom złomowania występuje w rodzinie statków typu panamax, czyli jednostek mających ładowność 3 tysięcy jednostek kontenerowych, ocenia się, że ogólnie ich wielkość będzie wynosić około 170 tysięcy TEU. W wyniku tego wszystkiego całkowita flota kontenerowców tej klasy powiększy się o około dwa procenty, analogicznie będzie z pozostałymi klasami. W chwili obecnej w budowie jest następna partia statków, więc w roku następnym również spodziewać się należy następnych wzrostów.