Kupno dwóch suwnic przez port w Gdyni

Kupno suwnic przez gdyński port

Całkiem niedawno port w Gdyni dokonał ciekawej transakcji. Mianowicie pod koniec września z Amsterdamu wyruszył duży holowniczy zestaw wiozący dwie suwnice, jakie montowane mają być przy terminalu kontenerowym. Urządzenia te początkowo zostały wyprodukowane dla portu w Amsterdamie, zwanego również jako Ceres Paragon. Ale ten port został zamknięty kilka lat temu, i od tego czasu praktycznie nie był używany. Stąd też jego właściciele zdecydowali o sprzedaży jego wyposażenia do miejsc, w których zrobiony z nich będzie odpowiedni użytek. Jak się okazało, z takiej propozycji postanowiła skorzystać nie tylko sama Gdynia, lecz także inne portowe miasta, część wyposażenia wyruszyła bowiem na Kanary i do Hiszpanii Północnej. A zamówione suwnice to urządzenia nabrzeżowe klasy “super-post-panamax”, mogą one obsługiwać statki które mają do dwudziestu dwóch rzędów kontenerów na w ładowniach, czyli dokładnie takie, jakie port w Gdyni regularnie obsługuje. Jeszcze we wrześniu zakupione suwnice dotarły bezpiecznie do docelowego portu i w chwili obecnej odbywa się ich montaż.

Transakcji tego typu zbyt wiele nie ma, gdyż bardzo rzadko tak po prostu zamyka się porty. Lecz w przypadku opisywanego portu tak się stało, głosy wyrażające niezadowolenie zaczęły się bowiem pojawiać na etapie tworzenia planów. Port w Amsterdamie jest niezwykle nowatorsko i ciekawie zrealizowany, gdyż suwnice obsługiwały pokład statków z dwóch stron dając przy tym dość dużą szybkość wyładunku. Jednak okazało się, że w Amsterdamie zapotrzebowanie na obsługę największych kontenerowców jest zbyt małe. W dużej mierze wynikało to z faktu, że całkiem niedaleko położony jest jeden z największych portów w tej części Europy, to znaczy Rotterdam. Dużym ograniczeniem też była głębokość dopływowego kanału, ze względu na przebiegającą pod nim linie kolejową nie było możliwe jego pogłębienie. Powyższe czynniki przyczyniły się do tego, że, że ten port nigdy nie uzyskał wszystkich swoich przeładunkowych możliwości. W ostatnim czasie funkcjonowania wykorzystywano go do obsługi barek, a po ostatecznym zamknięciu jako nabrzeże postojowe.