Jak wygląda eksport wieprzowiny.

Jak wygląda eksport wieprzowiny Od czasu w szeregi Unii Europejskiej zaczęło się otwierać przed naszymi przedsiębiorcami nieznanych wcześniej rynków. I nie będzie tu tylko chodzić o sprzedaż do krajów członkowskich, ale również o eksport do krajów na innych kontynentach. Polska posiada kilka eksportowych hitów, wśród nich solidną pozycję zajmuje eksport żywności. Najważniejszymi rodzajami produktów stały się owoce oraz warzywa, w tym zwłaszcza jabłka, oraz produkty mięsne, w tym zwłaszcza wieprzowina oraz drób. Lecz eksportowe sukcesy nigdy nie są dane do końca świata i w rzeczywistości bez przerwy trzeba trzymać rękę na pulsie w rzeczywistości niezwykle zmiennych warunków na rynku. Przykładem niech będą zawirowania międzynarodowe i związane z tym kłopoty z epidemiami dotykającymi populacji świń z roku 2014 i 2015, które znacznie rozregulowały dość ustabilizowany eksport wieprzowiny do krajów azjatyckich i Rosji. Przed rozpoczęciem się problemów, eksport wieprzowiny przez ostatnie lata był bardzo stabilny i utrzymywał się na dobrym poziomie. Dodatkowo, do niektórych państw rósł w dynamicznym tempie. Przykładowo dwa lata temu do Chin urósł aż trzykrotnie przez jeden rok, co rokowało na powiększenie sprzedaży w kolejnych latach.

Jeżeli chodzi o zboża i ładunki drobnicowe, to ich ilość utrzymała się na analogicznym poziomie, z malutką tendencją zniżkową na poziomie kilku procent.Lecz pojawiło się niespodziewane zagrożenie, co spowodowało bardzo duże zmiany na tym rynku. Równocześnie rozpoczęły się duże kłopoty polskich eksporterów tego segmentu produktów spożywczych. Podstawowym powodem było pozamykanie azjatyckich rynków na polską żywność wieprzową z powodu zarazy stwierdzonej na obszarze Polski i krajów sąsiednich. W obawie przed rozniesieniem jej zdecydowano się nałożyć całkowite embargo na mięso wieprzowe z Polski. Już to w dużym stopniu zmieniło ogólną sytuację i nie rokowało najlepiej. Jednocześnie w związku z poparciem przez nasz kraj postępowania narodu ukraińskiego w odpowiedzi na rosyjskie działania, Rosja w całości zablokowała import towarów z naszego kraju na swój obszar. To już był poważny problem dla producentów wieprzowiny, na szczęście rodzimi wytwórcy szybko poszukali innych odbiorców. Po pewnym okresie szukania zaczęto rozmawiać z odbiorcami z południa, przykładowo z Filipinami i Egiptem w Afryce, co zaczęło skutkować dużym zwiększeniem eksportu.