Incoterms 2010

Incoterms (międzynarodowe reguły handlu/warunki sprzedaży), uzgadniane i publikowane przez Międzynarodową Izbę Handlowa (ICC) określają koszty, ryzyko i praktyczne aspekty przewozu towarów pomiędzy sprzedającym i kupującym.

Nowa wersja  Incoterms 2010, ( stara wersja Incoterms 2000 ) , która  lepiej odpowiada realiom obecnego handlu wchodzi w życie 1 stycznia 2011 roku ,  zmiany są dość istotne i warto się z nimi zapoznać już teraz, aby mieć je na uwadze przy negocjowaniu kontraktów w bliskiej przyszłości.

Wprowadzono dwie kategorie zamiast dotychczasowych czterech ( Incoterms 2000 ) :
- odnoszące się do wszystkich rodzajów transportu (CIP, CPT, DAP, DAT, DDP, EXW, FCA)
- odnoszące się wyłącznie do transportu morskiego oraz wodnego śródlądowego (CFR, CIF, FAS, FOB)

Skreślono  4 dotychczasowe reguły (DAF, DES, DEQ, DDU) i wprowadzono dwie nowe (DAP, DAT).

Nowo wprowadzone reguły

DAT ( Delivered at Terminal ) – Dostarczone do terminalu (sprzedający odpowiada za dowiezienie towaru do określonego terminalu i jego rozładunek). DAT zastępuje dotychczas stosowaną DEQ.

DAP ( Delivered at Place ) – Dostarczone do miejsca (sprzedający odpowiada za dostarczenie towaru do określonego miejsca, natomiast jego rozładunek jest w gestii kupującego). DAP zastępuje dotychczas stosowane DAF, DES i DDU.

Zarówno DAT jak i DAP odnoszą się do wszystkich środków transportu i szczególnie nadają się do przesyłek kontenerowych. Kwestia cła została pominięta celowo ponieważ Incoterms 2010 odnoszą się zarówno do handlu międzynarodowego jak i krajowego.

Inne dodatkowe  zmiany .

Incoterms 2010 precyzyjniej określają kto ponosi koszty rozładunku w miejscu przeznaczenia w przypadku kiedy sprzedający płaci za przewóz. Pomoże to uniknąć niefortunnej sytuacji kiedy mimo wkalkulowania kosztów rozładunku do ceny sprzedaży, kupujący jest czasem obciążany tymi kosztami przez port lub terminal i w rezultacie płaci dwa razy.

Zmiany technologiczne pociągają za sobą zmiany w praktyce handlowej. Według Incoterms 2010, tradycyjne (na papierze) dokumenty handlowe mogą być zastąpione zapisem czy procedurą elektroniczną, jeśli strony kontraktowe na to się zgodziły, lub tam gdzie elektroniczny format jest ogólnie przyjęty.

Sytuacje kiedy wysłany towar może być odsprzedany (nawet kilkakrotnie) zanim dotrze do miejsca przeznaczenia, także zostały uwzględnione w nowych Incoterms. W transakcjach FCA, FAS, FOB, CFR, CIP i CIF sprzedający będzie mógł zawrzeć umowę przewozu i ponieść jego koszty.