Zaczynają się konkursy na dofinansowania w zakresie rozwoju i badań na Pomorzu

Ruszają konkursy na dotacje w obszarze badań i rozwoju na PomorzuBadania oraz inwestycje od kilku lat mogą być finansowane z różnego rodzaju dotacji, i bardzo podobnie sytuacja będzie wyglądać w Województwie Pomorskim. Na nadchodzące lata zostało bowiem przewidzianych około 80 milionów euro przeróżnych dofinansowań dla rozmaitych firm i instytucji, a to wszystko między innymi w zakresie programu Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne. W ramach pierwszej transzy do dyspozycji jest 100 milionów złotych, a nabór wniosków się zacznie w maju. W zależności od tego, jaki to będzie projekt i rozmiaru starającego się podmiotu o tego typu wsparcie poziom finansowania projektu wynieść nawet może między 15 a 80 procent. W założeniach z tego roku zostało postanowione, że udział w nich mogą brać nie tylko średnie i małe przedsiębiorstwa, lecz również większe podmioty. najczęściej miały one niewielką możliwość starania się o dofinansowanie, w chwili obecnej zdecydowano że się je dopuści, lecz z ograniczeniem całkowitej kwoty. Dokładnie 4 maja zaczyna się pierwszy nabór wniosków na dofinansowania projektów, a w latach kolejnych mają być rozpisywane następne tego typu konkursy.

Środki objęte dotacjami będą mogły być tylko i wyłącznie wykorzystane na rozwój oraz badania technologii. Nie można więc będzie z nich wybudować fabryki czy też wyposażyć linię produkcyjną, ale już zakupić sprzęt badawczy czy też wyposażenie laboratorium już tak. Nie będzie również żadnego ograniczenia jeśli chodzi o wielkość samego projektu, starać się więc będzie można zarówno o małe jak i o duże kwoty. Ważnym aspektem w czasie tego konkursu jest to, że brać w nim mogą udział również różnego rodzaju instytucje naukowo-badawcze, a nie jedynie sami przedstawiciele biznesu. Ale wprowadzono tu warunek, że wkład własny musi zostać zapewniony przez jakąś firmę, co znacząco ukierunkuje zakres badań na ich praktyczne zastosowanie. Nie ma przy tym wymogu zawierania różnych partnerstw z instytucjami badawczymi, nie będzie to wymagane w czasie aplikowania. Ostateczna ocena złożonych wniosków zostanie wykonana przez zespół specjalistów z branż, z których projekty się pojawią, a wszelkie umowy podpisywane będą w jesieni.