Porty rozpoczęły ważyć kontenery morskie

Branża transportu morskiego od wielu lat miała ogromny problem niewłaściwie podawanej wagi przyjmowanych kontenerów. Niestety spora ilość spedytorów nie przywiązywała do tego wagi, a będzie to miało bardzo duże znaczenie przy bezpieczeństwie rejsów. Niewielkie nawet różnice w deklarowanej wadze mogą się w przypadku paru tysięcy kontenerów wzmacniać, sprawiając poważne problemy z zapewnieniem stabilności, a czasami nawet zatonięcia. Dlatego też od długiego czasu prowadzone były intensywne prace w celu uporządkowania tych kwestii, ale ze względu na ogromne koszty nie dało się ich z sukcesem zakończyć. Dopiero niedawno wypracowano porozumienie, na mocy jakiego wszystkie kontenery ładowane na statek należy dokładnie zważyć. Te regulacje prawne obowiązują od drugiego półrocza 2016 roku, a nieprzestrzeganie ich będzie się wiązało z odpowiednimi konsekwencjami. Konieczność podania dokładnej wagi kontenera będzie spoczywać na nadającym, z tego też powodu musi on przypilnować tego, aby wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującymi zasadami. Poza tym terminale oraz przewoźnicy mają prawo do odmówienia załadunku kontenera, jakiego waga nie została zweryfikowana. Porty zaczęły ważenie kontenerów morskich

Przepisy obecnie zezwalają na przeprowadzenie ważenia jednostek kontenerowych przy użyciu dwóch technik. Pierwsza z nich to ważenie kompletnego zapakowanego i zaplombowanego kontenera, a druga to pomiar poszczególnych ładunków razem z opakowaniami i posumowanie na zakończenie wszystkiego. Pierwsza metoda jest dużo szybsza i wygodniejsza do użycia, jednak będzie wymagać kupna odpowiedniego, certyfikowanego sprzętu. W chwili aktualnej tylko część portów w Polsce ma taką możliwość, ale nadal nie będzie w nich szans na obsłużenie każdej jednostki. Z takich też powodów cały czas duża część kontroli wag będzie się musiała odbywać w głębi kraju, w firmach jakie się zajmują pakowaniem. W najbliższym czasie są rzecz jasna w planach inwestycje w tym kierunku, jednak kwestia nie będzie jedynie dotyczyła zakupu kolejnego urządzenia, ale także zmienienia organizacji pracy na terenie portu. Przykładowo port zlokalizowany w Szczecinie posiada już wdrożone gotowe procedury związane z obsługiwaniem kontenerów, a dodatkowo oferuje możliwość zważenia ich przed załadowaniem.