Najnowsze regulacje związane z ważeniem kontenerów przed załadunkiem na pokład statku

Problem dokładnego ważenia kontenerów na statku ma bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa w trakcie transportu. Niestety póki co było to traktowane przez różne firmy naprawdę luźno. Wprawdzie w dokumentacji wagę należało podawać, lecz niejednokrotnie nie pokrywała się zupełnie ze stanem faktycznym. A że na podstawie zadeklarowanej wagi jest wykonywany całościowy rozkład ładunków na pokładzie, to wszelkie rozbieżności znacznie mogą wpłynąć na bezpieczeństwo statku. Bywały nawet przypadki utonięć z tej właśnie przyczyny, statki miały dużo problemów z odpowiednią sterownością, więc postanowiono nareszcie kompleksowo ten problem rozwiązać. Od lipca obecnego roku w życie wchodzą nowe przepisy wymuszające dokładne ważenie wszystkich kontenerów przewożonych na statku. Zmiany te od dawna były planowane, jednak dopiero teraz ostatecznie się udało dojść do pełnego porozumienia w tych sprawach. Przede wszystkim barierą były spodziewane koszty, faktycznie nowe przepisy będą w sporym stopniu wpływać na procedury wiążące się z przygotowaniem ładunku do transportu.Nowe zmiany w przepisach wiążące się z ważeniem kontenerów przed załadunkiem na pokład statku

Mające obowiązywać w tym zakresie wymagają, żeby przed załadowaniem kontenera na pokład statku jego waga została zmierzona i przekazana przewoźnikowi morskiemu i terminalowi. Jednocześnie będzie obowiązek odmowy załadowania kontenera, którego waga nie została potwierdzona. Jeśli chodzi o samo ważenie, to zaproponowano dwie metody. Pierwsza z nich to całościowe ważenie kontenera przy wykorzystaniu wag z stosownymi certyfikatami. Ta metoda będzie jednak miała dwie dość ważne wady, to znaczy potrzebuje zainstalowania kosztownych urządzeń do ważenia, a poza tym mogą się pojawić problemy z ewentualnymi korektami. Druga metoda polega na tym, że waży się na bieżąco wszystkie wkładane do środka ładunki, a następnie na koniec do wszystkiego się dodaje masę pustego kontenera. Ta metoda z kolei wymaga większego nakładu pracy podczas samego ważenia, lecz jej dużym plusem jest to, że na bieżąco zna się ciężar ładunku. Przepisy będą także regulować odpowiedzialność za zaniedbania w tej kwestii, łącznie z możliwością nakładania sankcji karnych.