Rosnąca rywalizacja między portami w Gdańsku i Kłajpedzie

Na kontenerowym rynku konkurencja jest bardzo duża, coraz to nowe porty planują jak najwięcej urwać z tego wartego miliardy dolarów tortu. Dotyczy to także naszego niedużego Bałtyku, na którym bardzo mocną pozycję zyskał gdański port, lecz mocno ścigają go inne. Między innymi port w litewskiej Kłajpedzie mocno się stara, aby konkurować o pozycję najważniejszego bałtyckiego hubu. Zapowiadane są liczne inwestycje w infrastrukturę, zaczęto także współpracować z jednym z chińskich portów. Przedstawicie naszego portu póki co bardzo spokojnie podchodzą do tych rewelacji, jak na razie port w Gdańsku ma znaczną przewagę jeśli chodzić będzie o możliwości obsługiwania najdłuższych kontenerowców. Dzięki głębokiemu na 17 metrów kanałowi podejściowemu i nowoczesnemu wyposażeniu gdański port obsługuje praktycznie wszystkie jednostki, litewski port póki co takich możliwości nie ma. Całkiem niedawno port w Kłajpedzie ustanowił rekord, przyjmując kontenerowiec o ładowności 9 tysięcy kontenerów, przez co wstąpił do niewielkiego grona hubów na Bałtyku. Jednak póki co nie może konkurować z Gdańskiem jeśli chodzi o wielkość obsługiwanych okrętów, lecz niezbędne inwestycje są już zapowiadane.

Rosnąca rywalizacja pomiędzy gdańskim i kłajpedzkim portem

Jednak póki co port na Litwie jest jednak na pierwszym miejscu jeśli mówimy o tonażu rozładunków. W pierwszych miesiącach roku 2015 odprawiono tam prawie dwadzieścia milionów ton produktów, za to Gdańsk pochwalić się może jedynie 17,2 mln ton. Przewaga jest tu głównie w masowych ładunkach, jakich port na Litwie rozładował prawie dwa razy więcej. Lecz to Gdańsk posiada znacznie większą dynamikę rozwoju, jeśli będzie się ona utrzymywała na analogicznym poziomie, to wkrótce gdański port powinien przegonić Kłajpedę w liczbie przeładunków. Szczególnie że w jednym i drugim porcie bez przerwy poszukiwani są mocno kolejni partnerzy. Kłajpeda podpisała współpracę z chińskim portem Shenzhen, natomiast Gdańsk w samym tylko lipcu przyciągnął kilku renomowanych graczy, w tym między innymi alians G6. W Gdańsku także poważnie się myśli o rynku chińskim, ale bez przerwy prowadzone są negocjacje również z firmami ze Stanów Zjednoczonych, nawiązanie takiej współpracy byłoby bardzo korzystne dla tego portu.